O nas

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie to jedna z największych instytucji kulturalnych w regionie. Każdego roku odbywa się w nim ok. 400 wydarzeń. 

Podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Staramy się zachęcić leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. 

Do naszych podstawowych zadań należą: 

 • organizacja czasu wolnego mieszkańców,
 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień leszczynian,
 • promocja i prezentacja środowisk kulturalnych miasta,
 • kultywowanie lokalnych tradycji,
 • promowanie talentów,
 • integracja środowisk twórczych,
 • prowadzenie dokumentacji i archiwizacji wszelkich działań kulturalno-artystycznych i oświatowych organizowanych przez placówkę

Zadania realizowane są poprzez:

 • organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, konkursów, turniejów, festiwali, przeglądów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym,
 • prowadzenie sekcji i klubów zainteresowań oraz zespołów artystycznych,
 • koordynację działań kulturalnych na terenie miasta,
 • promocję i rozwój sekcji Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA),
 • współdziałanie z innymi instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami, związkami twórczymi i wyznaniowymi i innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta.

Historia

Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął działalność dnia 1 stycznia 1981 roku, a działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w 1996 roku, znowelizowany w roku 2013. 

Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie jest budynek dawnego HOTELU POLSKIEGO, powstałego ok. 1820 - 1830 roku, a działającego do końca II Wojny Światowej, przy ulicy Bolesława Chrobrego, wcześniej zwanej ulicą Kupiecką. Hotel Polski stanął na miejscu katolickiej kaplicy św. Ducha i Barbary z XVII wieku, która spłonęła w wyniku pożaru miasta w 1707 roku. Wokół świątyni był cmentarz, o czym świadczą znaleziska ludzkich kości w czasie budowy sali widowiskowej w 1905 roku i prac prowadzonych w piwnicach budynku w 1994 roku.

Na początku XX wieku został rozbudowany o dużą salę widowiskową i ogród letni, pełniące w okresie międzywojennym funkcję kina. Po 1945 roku budynek dawnego hotelu adaptowano na mieszkania. W 1950 roku uruchomiono w budynku placówkę kulturalną, która miała skupiać cały ruch amatorski Leszna. Twór ten już od początku źle funkcjonował i mimo szumnej nazwy „DOMU ŻYWEGO SŁOWA” nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Przestał istnieć w 1954 roku. W latach 70. XX wieku urządzono w nim Bibliotekę Publiczną, natomiast sala widowiskowa stała się siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury, a obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury.