Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mok.leszno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-08-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-05-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

alt+s = szukaj
att+K = kontrast
alt + T = rozmiar fonta
alt+M = menu na mobilkach
alt+G = strona główna
alt+1 = archiwum aktualności (na głównej)
alt+Z = galerie (z prawej kolumny)
alt+ 2-9 - kolejno edziennik, plany lekcji, listy zastępstw, stowarzyszenie, klub sportowy, olimpiady, starostwo, MEN


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janina Krzyżoszczak-Gryga.
 • E-mail: dostepnosc@leszno.pl
 • Telefon: 609 668 779

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Leszna 
 • Adres: ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno
 • E-mail: um@leszno.pl
 • Telefon: 65 529 81 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filie Miejskiego Ośrodka Kultury znajdują się różnych lokalizacjach. 

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Bolesława Chrobrego 3a, Leszno

Budynek posiada windę osobową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeżeli osoba poruszająca się na wózku ma trudności z otworzeniem drzwi wejściowych –osoba powinna skontaktować się telefonicznie z pracownikiem MOK pod nr 609 668 769, 695 888 353 lub 609 117 116 Piętra budynku nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoba Niepełnosprawna zgłasza telefonicznie swoje przybycie do obiektu, i pracownik danego działu schodzi do interesanta. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do danego działu.

Toaleta na parterze jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.


Przy budynku wydzielono miejsca parkingowe .

W budynku znajdują się:

 1. Sala widowiskowa
 2. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury
 3. Dział Administracyjno - Księgowy
 4. Dział Organizacji i Obsługi Imprez
 5. Dział ARA
 6. Punkt sprzedaży biletów wstępu i obsługi Amatorskiego Ruchu Artystyczne


Miejski Ośrodek Kultury – ul. Gronowska 58

Budynek bez barier architektonicznych. Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi, co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku wydzielono miejsce parkingowe ogólnodostępne.

W budynku znajduje się:

 1. sala widowiskowa z zapleczem

Miejski Ośrodek Kultury – Klub „OBOK” ul. Narutowicza 6 - wejście od ul. Aptekarskiej

Obiekt niedostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – wszystkie pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze

W budynku znajduje się niewielka sala widowiskowa oraz salki w których prowadzone są zajęcia sekcji ARA.

Miejski Ośrodek Kultury , ul. Leszczyńskich 9-11 „Piekarnia Sztuki”

Budynek dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim tylko w pomieszczeniu położonym przy wejściu do budynku. Pozostałe pomieszczenia nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku prowadzone są zajęcia sekcji Leszczyńskich Plastyków

W Miejskim Ośrodku Kultury nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego (PJM).